Gebouw Gebouw

In het kerkgebouw  van onze gemeente zijn tijdens de nieuw- en verbouw van 1999-2000 diverse ruimten gemaakt om het gebouw de functie te geven van een kerkelijk centrum. Hier kunnen alle activiteiten van de gemeente plaatsvinden.

In het kerkgebouw zijn de volgende ruimten aanwezig:

Bovenverdieping (op dijkniveau)
- Centrale hal, tevens ontmoetingsruimte, evt voor kleine vergadering tot ca 16 personen
- Kerkzaal, voor erediensten, huwelijken, begrafenissen en overige bijeenkomsten en uitvoeringen op kerkelijk gebied. 230 permanente zitplaatsen, uit te breiden tot ca 320 zitplaatsen.
- Consistorie, voor kerkenraad en kleine vergaderingen tot ca 20 personen.
- WC.
- Opbaarruimte(met koeling), bij gebruik voor naaste familie dag en nacht toegankelijk.
- Kostersruimte, voor koster en apparatuur voor geluidsinstallatie en kopiëren.

Benedenverdieping (op niveau parkeerterrein)
- Centrale ingang, met beveiligingsinstallatie.
- Technische ruimte, met verwarmings- en luchtverversingsinstallatie.
- Keuken, met keukenblok, vaatwasmachine, koelkast en (afsluitbare)uitgifte balie.
- Maaszaal, voor kindernevendienst, condoleances, jeugdactiviteiten, vergaderingen, verjaardagen en repetities. Ca 60 zitplaatsen.
- Almzaal, voor kindercrèche en activiteiten zoals in Maaszaal, . Ca 60 zitplaatsen. Maas- en Almzaal zijn gescheiden door geïsoleerde verplaatsbare wand, waardoor er van de twee ruimten één zaal gemaakt kan worden met ca 120 zitplaatsen.
- Dames WC, gecombineerd met gehandicaptentoilet.
- Heren WC
- Kinder WC
- Jeugdhonk, voor catechisaties,  jeugdactiviteiten en kleine vergaderingen tot ca 12 personen

Naast en achter het kerkgebouw is een ruime parkeerplaats voor ruim 35 auto’s.

Het beheer en onderhoud van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Binnen het college van kerkrentmeesters zorgt kerkrentmeester Dick van Vugt voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Het dagelijks beheer van de nevenruimten op de benedenverdieping is in handen van Jettie Duizer.
De nevenruimten zijn in het winterseizoen op bijna elke avond in gebruik voor kerkelijke activiteiten. Wanneer u een bepaalde ruimte wilt huren voor een verjaardag of vergadering kunt  u bij Jettie Duizer  een afspraak maken.

Hoofdregel is dat alle activiteiten in de nevenruimten wijken voor een begrafenis of condoleanceavond. Voor bediening van koffie kunt u contact opnemen met Jettie Duizer, Hillie van Breugel of Willie Hartman.


Klok
De kerkklok in de toren bij de kerk dateert uit 1949. Hij is gegoten door Torenluidklokgieterij Concordia te Mitwolda en op woensdag 30 november 1949 in de toren gehangen. De klok draagt het opschrift “Wanneer ik word geluid, roep ik het welbehagen des Heeren uit”. De klok heeft een diameter van 62 cm. en een gewicht van 156 kg. Het metaal van de klok bestaat uit brons (80% koper en 20% tin). De grondtoon van de klok is E 325 trillingen per seconde. De inwendige stemming is grondtoon, octaaf-kleine terts-quint, octaaf-grote terts quint en octaaf. Volgens de deskundigen is de klank van de klok schel. Dit wordt veroorzaakt door de samenstelling van het brons. Na de Tweede Wereldoorlog was er een tekort aan goede metalen.

In de Tweede Wereldoorlog is de oude kerkklok door de Duitsers gevorderd. Deze klok is op 27 januari 1943 uit de toren verwijderd en afgevoerd naar Tilburg. Jammer genoeg is hij nooit meer terug gevonden. Er zijn namelijk nog geroofde klokken in Duitsland teruggevonden. Deze waren dan niet omgesmolten voor munitie. Onze oude klok was in 1753 gegoten door de heer A. Petit (Klein). De klok had het opschrift: “Alexius Petit me fudit A 1753” Deze klok had een diameter van 60 cm. en een gewicht van 146 kg. De toonhoogte van deze klok zal hetzelfde zijn geweest als die van de huidige klok. Alleen de klank zal helderder zijn geweest. Na de roof van deze oude klok heeft er van juni 1943 tot oktober 1946 een kleiner klokje gehangen (62 kg.). Dit was afkomstig van een voormalig weeshuis uit Geertruidenberg. Blijkbaar heeft er dus van oktober 1946 tot november 1949 geen klok gehangen en was het op zondag 4 december 1949 dus feest toen het welbehagen des Heeren weer mocht klinken over het dorp.


Orgels
Orgel 1 (1907)
Het eerste orgel is in 1907 geplaatst. Dit instrument is in 1900 gemaakt door orgelbouwer firma A. Standaart te Rotterdam. Waarschijnlijk heeft dit orgel eerst op voorraad gestaan bij de firma Standaart. Deze firma was eigenlijk een orgelfabriek. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn er door deze firma zeer veel orgels gebouwd en geplaatst. Dit orgel had één manuaal en een vrij pedaal. Het orgel was romantisch van aard en had een warme klank. Het had een mechanische tractuur (overbrenging van speeltafel naar orgelpijp). De dispositie was als volgt:

Manuaal: (C-f3)
- Bourdon 16
- Prestant 8
- Gamba 8
- Vox Celeste 8
- Roerfluit 8
- Octaaf 4
- Fluit 4
- Octaaf 2
- Mixtuur II-III (in 1920 bijgeplaatst)

Pedaal.
- C-b 0. Bourdon 16’ (transmissie)

Het orgel heeft dienst gedaan tot in 1957 en is toen ingeruild bij orgelbouwer Pels te Alkmaar welke het orgel in 1959 in de Hervormde kerk van Callantsoog plaatste. Daar is het orgel nog steeds in gebruik! De bovenstaande foto’s zijn in deze kerk gemaakt. Het orgel staat daar op de begane grond. In onze kerk stond het orgel op een balkon boven de preekstoel.

Orgel 2 (1957)
In de jaren 50 van de vorige eeuw ontstond de wens naar een orgel met meer mogelijkheden. In 1957 werd door orgelbouwer Pels uit Alkmaar een nieuw orgel geplaatst. Dit orgel had een zogenoemde electro-pneumatische tractuur. Dit bleek al snel een zeer storingsgevoelig systeem te zijn.
Dit orgel had een Barok inslag waardoor het scherper klonk dan zijn voorganger. De dispositie was als volgt:

Manuaal I C-g3
- Prestant  8'
- Holpijp 8'
- Octaaf 4'
- Mixtuur 3-5 st

Manuaal II C-g4
- Roerfluit 8'
- Fluit-Prestant 4'
- Fluit 4'
- Octaaf 2'
- Sesquialter 2 st.
- Schalmeij 8'

Pedaal C-f1
- Subbas 16'
- Gedekt 8'

Koppelingen
- P + I
- P + II
- I + II
- I + II 16'
- I + II 4'
- II + II 16'
- II + II 4'


Deze foto is gemaakt in de oude kerk waar het orgel op een balkon boven de preekstoel stond.
De foto is van voor 1980. Dit is te zien aan de ramen naast de preekstoel welke in 1980 zijn dicht gemetseld toen een nieuwe consistorie achter de kerk is aangebouwd.

Tot in 1999 is het orgel in gebruik gebleven. Voor de grote verbouwing en uitbreiding van de kerk in 1999-2001 is het orgel gedemonteerd en opgeslagen. Het was eerst de bedoeling om het orgel weer terug te plaatsen in de vernieuwde kerk. Gaande de bouw konden toch voldoende middelen worden vrijgemaakt om een nieuw orgel te bouwen met gebruikmaking van een aantal registers uit het oude orgel.

Orgel 3 (2001)
Door orgelbouwer Scheuerman te Rotterdam is het laatste orgel van onze kerk gebouwd. Dit is een instrument gebouwd volgens oude traditionele maatstaven met een mechanische tractuur. Het orgel heeft 2 manualen en een vrij pedaal. Het orgel is, ook weer, romantisch van aard en beschikt over een uitgebreide dispositie waarop alle orgelwerken kunnen worden gespeeld. Met regelmaat zijn en worden er ook concerten op gegeven. Organisten van faam hebben er op geconcerteerd; (wijlen) Klaas Jan Mulder, André de Jager, André van Vliet, Jacco van de Werken en Arno van Wijk.

De dispositie is als volgt:
Hoofdwerk C-f3
- Prestant 8
- Roerfluit 8
- Salicionaal 8
- Octaaf 4
- Fluit 4
- Quint 3
- Octaaf 2
- Mixtuur 3 st.
- Cornet 3 st.
- Carillon 3 st.
- Trompet 8
- Tremulant

Bovenwerk C-f3
- Holpijp 8
- Viola di Gamba 8
- Voix Celeste 8
- Roerfluit 4
- Woudfluit 2
- Sexquilater 2 st.
- Hobo 8
- Tremulant

Pedaal C-f1
- Subbas 16
- Gedekt 8

Koppels:
- HW + BW
- Ped + HW
- Ped + BWHistorie kerk
De kerk van Rijswijk wordt in 1369 vermeld als Willem VI van Horne, Heer van Altena, aan Vastraet van Giessen goederen in leen geeft, waaronder het veer van Andel dat tussen "Veenregraven" en de kerk van Rijswijk ligt. Uit de kerkvisitaties van bisschop Metsius is op te maken dat de kerk is toegewijd aan St. Stephanus. Historici schatten deze kerk van hoge ouderdom. Bij onderzoek en opgravingen zijn fundamenten van een tufstenen zaalkerkje uit omstreeks 1100 blootgelegd, met een toren aan de westkant. Deze oude kerk moet door de vele overstromingen van de Maas zwaar zijn beschadigd in het midden van de 13e eeuw. Het herstel zal rond 1265 hebben plaatsgevonden, nadat eerst de kerkheuvel aanzienlijk is opgehoogd. De strijd tegen het water blijkt een eeuwigdurende voor de kerk. Nadat in de 16e eeuw nog met kunst en vliegwerk herstellingen zijn aangebracht is bij de watersnood van 1809 de oude kerk bezweken. De kerk is tot op de tufstenen fundering afgebroken. Op dezelfde plaats is veel later een nieuwe kerk gebouwd, waarvan in het midden van de 19e eeuw het volgende is geschreven: "De kerk staat buitendijks in de Rotgans. Zij is oud en niet zeer groot en heeft eenen langen toren, van boven plat gedekt, doch is van geen orgel voorzien. Het koor is geheel ingestort, behalve eenige stukken van vervallen muurwerk."


Kerkzegel
Het kerkzegel is in 2003 ontworpen door de heer K.W. van Hilten te Utrecht. Onze gemeente had tot 2003 geen eigen kerkzegel. Het in 2003 ontworpen en in gebruik genomen kerkzegel bevat de contouren van het nieuwe kerkgebouw. Dit kerkgebouw mocht met de inzet van veel vrijwilligers worden gebouwd daarbij indachtig de tekst uit I Thessalonicensen 5 vers 18: 'Dankt God in alles'. Deze tekst staat al eeuwenlang in de muur van de kerktoren gebeiteld .In het zegel zijn voorts de drie zalmen opgenomen uit het oude burgerlijke gemeentewapen. Ook in dat zegel zwommen de drie zalmen, gelijk het ichtusteken, al tegen de stroom in.

terug