Catechese Catechese

Catechese
Op catechisatie worden de jongeren van de gemeente onderwezen in de inhoud van de Bijbel en van het christelijk geloof. Dit onderricht ligt in het verlengde van de door ouders gedane doopbelofte en is gericht op het doen van openbare belijdenis van het geloof.
 
Follow Me
Voor jongeren van 12-16 is er Follow Me catechese. Op deze samen-komsten willen we met hart en hoofd leren om Christus na te volgen (Follow Me), op zo’n manier dat we ook anderen hopen te trekken om dat ook te gaan doen (Follow me).
 
Op de samenkomsten wordt er eerst centraal een introductie van het thema van die week gegeven. In tweede deel gaan we in groepjes met leeftijdgenoten onder begeleiding van een mentor hierover verder in gesprek.
 
De avonden vinden plaats wekelijks op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het jeugdhonk. Alle jongeren zijn van harte welkom, en neem ook gerust een vriend of vriendin mee!
 
Voor informatie:

  • Laura in ‘t Veld tel. 443915
  • Ben Lankhaar tel. 822798

Discipelschapskring
Voor jongeren vanaf 18 jaar is er de discipelschapskring. Op deze kring bezinnen we ons over hoe wij vandaag als discipel van de Here Jezus kunnen leven. We maken hierbij gebruik van het handboek ‘discipelschap’ van ds. L.M. Vreugdenhil.Omdat op deze kring de belangrijkste vragen aan de orde  komen over zowel de inhoud van het christelijke geloof, als over de christelijke manier van leven (bidden, Bijbel lezen, kerkgang, viering van het Heilig Avondmaal, omzien naar elkaar, gemeenteopbouw), kan deze kring ook gevolgd worden als voorbereiding op het doen van belijdenis.

De samenkomsten vinden plaats om de week op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend bij een van de deelnemers thuis. Hartelijk welkom!

 

Pre-marage course
Verlieft, verloofd en (nog lang) niet getrouwd? Dan is de Pre-marriage Course echt iets voor jullie. De Pre-marriage Course is voor stellen die in de aanloop naar hun huwelijk willen investeren in hun relatie. Als je wil gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op het huwelijk, dat zoals we mogen verwachten een leven lang mee zal gaan! Je zult merken dat je na de cursus op een leuke, ontspannen en leerzame manier verder naar elkaar toe bent gegroeid.
 
De Pre-marriage Course duurt vijf avonden. Tijdens deze avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: Communicatie (effectief praten en luisteren), Toewijding (tijd voor elkaar nemen), omgaan met ouders en schoonouders, Conflicten oplossen (omgaan met boosheid en vergeving), Liefde levendig houden (vriendschap en seksualiteit), Gedeelde doelen & waarden (gelijkwaardigheid en verbondenheid).
 
De cursus wordt gegeven en aangeboden door de 3 plaatselijke kerken in Rijswijk. De geplande data zijn de vrijdagen: 7 oktober 2016, 21 oktober 2016, 4 november 2016, 18 november 2016 en 2 december 2016. De bijeenkomsten duren van 20.00-21.30 uur.
 
Voor informatie en opgave:

  • Kees en Caroline van Tilborg, tel. 441904


Huwelijkstoerusting
Voor stellen die recent of al wat langer getrouwd zijn en graag willen blijven investeren in hun huwelijk, bieden wij ook komend seizoen weer de cursus huwelijkstoerusting aan. Veel stellen uit de gemeente hebben deze goede en leuke cursus inmiddels al gevolgd.
 
Een goed huwelijk heb je niet zomaar en er zijn veel factoren die een relatie onder druk kunnen zetten. Daarom is het goed om daar bewust mee bezig te zijn. We doen dit aan de hand van het boekje ‘Ik beloof je trouw, Bouwstenen voor een gelukkig huwelijk’ van ds. L.M. Vreugdenhil. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: Wat zegt God in de Bijbel over het huwelijk? Hoe kun je goed communiceren? Wat zegt de Bijbel over seksualiteit en gezinsvorming? Welke dingen maken een gezin een goed gezin en hoe kun je daaraan werken?
 
In een serie van vier avonden willen we hierover met elkaar in gesprek gaan en daarbij enkele opdrachten uitvoeren. We willen deze avonden in het voorjaar houden. Data en tijdstip zullen t.z.t. in kerkblad en nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Hartelijk welkom!


Jeugdvereniging ‘De Hoeksteen'

Club de Hoeksteen is een onderdeel van onze gemeente.
Vanaf het startweekend in september tot en met medio maart/ april volgend jaar kunnen alle kinderen van de basisschool (groepen 3 tot en met 8) wekelijks een uurtje terecht in een van de zalen van onze kerk om samen met leeftijdgenootjes een uurtje te knutselen
 
Een team van vrijwilligers spant zich wekelijks in om de kinderen een gezellig en creatief uur te bezorgen en dit te doen vanuit een christelijke visie. Club de Hoeksteen heeft een evangeliserend karakter. Elk uur wordt geopend met een bijbelvertelling en gebed.
 
Elke week of eenmaal in de twee weken wordt gestart met een nieuw knutselwerkje. De kinderen nemen de werkstukken mee naar huis. De bijdrage per kind om aanschaf van materialen mogelijk te maken is €1,00 per keer
 
Aan het einde van het seizoen hebben we een gezellige afsluiting met alle groepen.
 
Alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool zijn van harte welkom bij de hieronder aangegeven middag/avond!

  • Maandag            groep 5-6            18.30 tot 19.45
  • Woensdag          groep 7-8            18.45 tot 20.00
  • Vrijdag                 groep 3-4            13.30 tot 14.45

Heb je zin om mee te doen als leiding? Kom dan gerust een keertje langs of vraag informatie bij onderstaande personen:

  • Elike Treffers, tel. 501070
  • Ankie Kolbach, tel. 449680

Solid Friends.
Ben jij tussen de 14 en 17 jaar? Dan is Solid Friends echt iets voor jou! Vriendschap, discussie, geloof en gezelligheid! Solid Friends is de plek waar je je vrienden ontmoet en nieuwe mensen leert kennen.Elke week bruist het jeugdhonk in Giessen weer. De ene week op zaterdagavond een vrij programma, bijvoorbeeld dropping, bowlen, filmpje enz. De andere week op zondagavond een thema-avond, met thema’s als waarheid, muziek, seksualiteit of drugs. De avonden beginnen om 19.30.

Op elke nieuwsbrief staat het programma voor volgende week. En check natuurlijk regelmatig de site; friendsrock.nl  of facebook.com/ SolidFriendsGiessenRijswijk.

Voor Informatie:

  • Mirjam Garstman, tel 0183-310557,

Rock Solid
Zit je in de eerste of tweede klas van de middelbare school en wil je wel eens wat anders doen dan op zaterdagavond bij je ouders op de bank hangen?! Misschien is dit dan wat voor jou! Om de twee weken op zaterdagavond is er de Rock Solid.
 
 Bijzonder voor dit jaar is dat de Rock Solid is vernieuwd, zeg maar Rock Solid 2.0. Op de zaterdagavonden zijn jullie van harte welkom vanaf 19:15 uur en rond 22:00 uur is de avond weer afgelopen. Op de Rock Solid spelen we vette games, luisteren we naar muziek, praten we over God en loungen we in ons Jeugdhonk. Voor de thema's kun je denken aan vriendschap, muziek, drugs, enz. Daarnaast hebben we ook nog speciale avonden, dan gaan we iets doen. Bijvoorbeeld een dropping, filmpje, bowlen en meer. En niet te vergeten het Rock Solid weekend op 16 en 17 oktober 2016.
 
Kortom: dit wil je niet missen. Houd de nieuwsbrief in de gaten zodat je kunt lezen wanneer er wat er op het programma staat. Wil je liever op de hoogte gehouden worden via de Rock Solid WhatsApp stuur dan een e-mailtje met je telefoonnummer naar onderstaand emailadres en wij zorgen ervoor dat je wordt toegevoegd.

Voor informatie:

  • Martin Westerlaken, tel. 443008

Jongerenkoor Nadiah
Ons koor Nadiah bestaat uit een enthousiaste groep jongeren die allemaal hetzelfde voor ogen hebben: Het groot maken van Gods naam met mooie liederen. Momenteel zijn we met ongeveer 25 koorleden. De betekenis van de naam Nadiah is: Hoop en Verwachting. Deze hoop en verwachting willen we dan ook graag overbrengen op het publiek waarvoor we optreden.

 
Nadiah verleent op een aantal manieren medewerking aan kerkdiensten. Dit gebeurt o.a. door de dienst te ondersteunen met het zingen van koornummers. Naast de koornummers begeleiden we Opwekkingsliederen in zangdiensten en verzorgen we praise- en jeugddiensten. Vaak bereiden we dit in samenwerking met de lokale organisatie voor. Daarnaast treedt het koor met eigen programma’s op in kerken, tijdens evangelisatieacties, trouwdiensten, evenementen, jongeren- en gebedsdagen en op christelijke muziekfestivals. Onze optredens worden begeleid door een combo dat bestaat uit een pianist, basgitarist en een drummer.
 
Het is heerlijk om samen te mogen zingen tot Zijn eer! Lijkt het je ook wat? En ben je tussen de 14 en 40 jaar? Wees welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. We repeteren op woensdagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in de Hervormde kerk in Rijswijk in de maanden september tot en met juni.
 
Voor meer informatie of boekingen zie www.nadiah.nl.
 

terug