Even voorstellen

Even voorstellen
Persoonlijk
In 1987 kreeg Hervormd Rijswijk haar eerste eigen predikant. In datzelfde jaar kwam ik ter wereld in Hardinxveld-Giessendam, waar ik ook opgegroeid ben. Sommigen zeggen dat ik al op jonge leeftijd dominee wilde worden, maar volgens mij droomde ik er eerder van om brandweerman te zijn. Wel is het zo dat het geloof van kinds af aan in mijn leven aanwezig is geweest. Mijn ouders hebben het voorgeleefd en gaandeweg ben ik het zelf gaan oppakken. Later ontstond de gedachte om theologie te gaan studeren. In eerste instantie wilde ik het onderwijs in en daarom heb ik na de middelbare school de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. Toch merkte ik dat ik daar niet helemaal op mijn plek zat. Het begon te kriebelen en op een gegeven moment heb ik de sprong gewaagd.

Aan de Christelijke Hogeschool te Ede ben ik begonnen met de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, waar ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar kleine kerkelijke dorpsgemeenten. Hier is een belangrijke basis gelegd voor mijn liefde tot de kerk in het dorp. Op de Protestantse Theologische Universiteit heb ik de master gemeentepredikant heb gevolgd. Mijn eindscriptie ging over de onderlinge verhouding tussen individu en gemeenschap in het Oude Testament. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ik eigenlijk best wel een wij-denker ben. 

In 2014 ben ik predikant geworden in Rijnsburg en op 20 januari 2019 werd ik als predikant verbonden aan deze gemeente.

Sinds 2011 ben ik getrouwd. Mijn hobby's zijn orgel en piano spelen, lezen, varen met ons sloepje en koken of eigenlijk vooral opeten.

Geloof
Ik geloof in de God van Abraham Izaak en Jakob. Hij heeft zich aan Israël verbonden om aan alle volken bekend te worden. In het Oude en Nieuwe Testament kom ik Hem op het spoor als de Drie-enige God. De Vader is mijn Schepper en Zorgdrager van het leven. Jezus Christus is Zoon van God en opgestane Heer. Hij is mijn Verlosser en maakt mij vrij om te leven naar Zijn beeld. Ik geloof in de Heilige Geest als Vernieuwer van het leven, zodat er ook groei is in het geloof.

De gemeente zie ik als plaats waar God zich laat ontmoeten, waar mensen gevoed worden en elkaar kunnen versterken en corrigeren. De kerk is voor mij geen eiland, maar een plaats middenin de samenleving. Zoals Jezus Christus onder ons is gaan wonen, zo hebben wij ook als Zijn lichaam in de wereld aanwezig te zijn om te getuigen van de Boodschap en daar ook concreet handen en voeten aan te geven.

Bij dit alles besef ik dat we niet de hemel op aarde kunnen krijgen. God zelf zal moeten komen om Zijn Koninkrijk volledig en volmaakt tot stand te brengen. In het geloof dat het al volbracht is en met de hoop dat het ook voleindigd zal worden durf ik op weg te gaan, te midden van de kudde en achter de Goede Herder! 

ds. Lennart Hoftijzer

Contactgegevens
Telefoon: 0183-514977
Mobiel: 0649691288 (ook voor WhatsApp) 
E-mail: 

Social Media: 
https://www.facebook.com/lennart.hoftijzer.3
https://www.instagram.com/lhof87
- Ook ben ik onder de noemer van  'Digidominee' te volgen op Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCExFfxVf1VXUcNHAA6Lb9pw

Vlog
Klik hier voor de nieuwste vlog "Buzzzy''
terug