Actie Kerkbalans 2014 Actie Kerkbalans 2014
Het nieuwe jaar is een paar weken oud en dan is het al weer tijd voor de Actie Kerkbalans 2014.
In de periode van 12 tot en met 26 januari 2014 wordt de actie gehouden. Het thema is dit jaar
“Onze kerk is van blijvende waarde, wat is deze jou waard?”In de week van 12 januari 2014 worden de enveloppen bezorgd. In de envelop zit een inschrijf-formulier, retourenvelop, een aantekenstrook voor uw eigen administratie, een begroting 2014 en een begeleidende brief.  Mogen we weer rekenen op uw financiële steun? Hartelijk dank daarvoor, voor alles dank aan God die mensen hiertoe bereid maakt. God heeft de blijde gever lief. In de week van 20 januari tot 26 januari 2014 worden de retourenveloppen met uw inschrijving weer bij u opgehaald. Legt u de retourenvelop vast klaar voor degenen die langs komt? Hartelijk dank voor uw medewerking. Ook  alvast een hartelijk bedankje aan de mensen die de enveloppen gaan bezorgen en ophalen. Fijn dat het kerkenwerk door vele handen wordt gedaan.
terug